DUACIYIM SANA YA RAB!
OKUKİ: RABBİN SANA VERSİN

Geçimsiz Insanlar Için


Huysuz geçimsiz es veya insanlar için her gün 100 kere "Ya Muksit"

okunursa o insal yumusar vegeçimli hale gelir.

Kismet Açilmasi Için

Bir bardak temiz su alinir ve bunun üzerine 101 defa asagidaki ayetlerokunup üflenir.Kismeti kapali olan,evlenmek isteyipte birini bulupevlenemeyen kisi bu sudan içer.Bu isleme 21 gün devam edilir.Hem kismeti açilir hemde üzerinde bir baglilik varsa Allahin izniyle çözülür.Inna fetahna leke fethan mübina.Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba

Güzel Ahlak Için


üzel ahlak sahibi olmak için her gün 174 kere "Ya Kuddüs" esmasi okunur
Borçtan Kurtulmak Için

40 gün sabah namazindan sonra 41 kere "Ya Aziz" okursa borçtan

kurtulup izzete çikar.
Basarili Olmak Için

Hayatta basarili olmak için dua

Hayatta basarili olmak isteyen hergün 68 defa "Ya Muhyi " okunur
Baslanan Isin Hayirli Olmasi

Bir ise baslarken, bunun kolay ve hayirli olmasi için devamli su dua
edilmelidir:
“Rabbi yessir ve lâ tüassir Rabbi temmim bil hayr.”
Rizka Kavusmak Için


"Ya Melik"

"Ya Melik " esmasini devamli okuyan Allahin izniyle her nimete nail olur.
Zengin Olmak

Zengin olmak için 120 kere "Ya Melik" esmasi okunur
Murada Ermek Için

Cuma günleri 100 kere "Ya Allah" diye zikreden kisiye Allah her muradini verir
Gönül Ferahligi Için

Gönlün ferahlamasi ,iç sikintisinin gitmesi için hergün 137 kere "Ya Vasi" okunur
Dileklerin Kabulü Için

Dileklerin kabulü için her gün 100 kere "Ya Kadir" esmasi okunur .

Cennet Ehlinde Olmak Için
Su duâyi yakîn ile inanarak gündüz okuyan kimse gece olmadan ölürse
Cennet ehlinden olur. Inanarak gece okuyan sabah olmadan ölürse Cennet
ehlinden olur.
Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halâktenî ve ene abdüke ve ene
alâ ahdike ve va'dike mesteta'tü eûzü bike min serri mâ sana'tü ebûü
leke bi ni'metike aleyye ve ebûü bizenbî fagfir lî feinnehû lâ
yagfirüzzünûbe illâ ente. (45)

Ce'fer-i Huldî hazretleri buyurdu ki: Birseyin kayboldugu veya bir
kimse ile bulusmak istedigin zaman, yâ câmi'an-nâsi li-yevmin lâ raybe
fîh, innallahe lâ yuhlifül mîâd, icma' beynî ve beyne ... (71) deyip,
kimle ve neyle bulusmak istiyorsa, beni onunla bulustur söyleyip,
noktalarin oldugu yerde onun ismini belirtir. Böyle söylersem, Allahü
teâlâ muhakkak seni o sey veya o kimse ile bulusturur. Bunu söyledigim
her zaman, duâm kabûl edildi.
Rizik Artmasi Için

Rizkin bollasmasi için "Ya Darr"esmasini 201 kere okumalidir.
Sevgi Kazanmak Için

Çok sevdigin birinin sevgisini kazanmak,ayrilani geri getirmek(es veyahelal olan kimse ) içinabdest alinir ve 2 rekat namaz kilinir.O kisinin resmine bakarak 30kere Peygamber efendimize salati selam gönderirlir ve 170 kere Vedduhasüresi okunur.Allahin izniyle istegin yerine gelir.
Duha süresi Kurani kerimin 93. süresidir
Sevdigine Kavusmak Için

Ya CamiSevdigine(sevdiklerine) kavusmak isteyen 114 kere "Ya Cami " esmasiniokumalidir
Çocuga Isim Koyarken

Abdestli olarak ayakta kibleye dönüp, çocugun sag kulagina ezan ve sol
kulagina kaamet okuduktan sonra verilen isim çocugun kulagina
söylenir. Peygamber efendimiz kendisine bir çocuk getirildiginde
“Allahümme'c'alhü berren ve takiyyen ve enbetehü fi'l-Islâmi nebâten”
diye dua ederdi. Resûlullah efendimiz, çocuga güzel isim verilmesini
emir buyurmustur.


Zor Durumda Kalanlar Için

Zor durumda kalinca "116 kere Ya Kaviyy" okunur

Sifa Için

*Sifa niyetine hergün 131 kere "Ya selam" okunur.
*Hasta üstüne "Ya Hayy" esmasi 180 kere okunur.
*Hastalara 7 gün 7 defa "Ya Muhyi" okunur.
*Sifa için "Ya Selam"Hastaya 160 kere "Ya Selam" esmasi okunursa Allahin izniyle iyilesir.
*Sifa için "Ya Allah"Her hangi bir hastaligin sifasi için 200 kere "Ya Allah" zikredilir.
Kötülerin Serrinden

Resûlullah Efendimiz, düsmandan çekindigi zaman: “Allahümme innâ
nec'alüke fî nuhûrihim ve ne'ûzü bike min surûrihim” derdi.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol